آموزش علوم سیاسی
صفحه اصلی واژگان و اصطلاحات

مطالب منتشر شده در دسته ی "واژگان و اصطلاحات"

پدرسالاری

پدرسالاری

▪️پدر سالاری به نوعی از نظام اجتماعی یا دودمانی گفته می شود که در آن پدر یا مسن ترین شخص مذکر در طایفه سرپرستی نظام اجتماعی را برعهده می گیرد. ▪️در برخی از موارد ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
ادامه مطلب
طیف سیاسی

طیف سیاسی

▪️ طیف سیاسی ( Political spectrum) نظامی برای طبقه‌بندی مواضع سیاسی مختلف بر حسب یک یا چند محور هندسی است که هر یک نماد یک بعد سیاسی مستقل هستند. ▪️ اکثر طیف‌های سیاسی ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
ادامه مطلب
مفهوم از خود بیگانگی (Alienation) از نظر کارل مارکس

مفهوم از خود بیگانگی (Alienation) از نظر کارل مارکس

▪️ مارکس، الیناسیون را «بیگانگی» (Estrangement) و «بیگانه بودن با خویش» (Entfremdung) معنی می‌کند و آن‌را فراق انسان از فرآورده خویش، از خویشتن خویش، جامعه‌ی خویش و سرشت خویش ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۱/۲۴
ادامه مطلب
دولت درمانده

دولت درمانده

دولت درمانده (failed state) اصطلاحی در علوم سیاسی‌است. این اصطلاح برای اشاره به دولت‌هایی به ‌کار رفته می‌شود که در پیاده‌سازی دو وظیفهٔ پایه‌ای دولت-ملت‌ها در جهان ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
ادامه مطلب
اقتدار

اقتدار

▪️ واژه اقتدار از ریشه لاتین و از واژه «اوتوریته» که به سنای روم مربوط می‌شد، گرفته شده است. سنای روم، اعتبار قوانین مصوب مردم را تأیید می‌کرد و رومی‌ها هم اقتدار ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
ادامه مطلب
انزواطلبی-Isolationism

انزواطلبی-Isolationism

▪️ این اصطلاح در سیاست به معنی اجتناب از مداخله در امور بین المللی و خودداری از قبول تعهدات خارجی آمده و با این که یک پدیده مربوط به قرن نوزدهم است، در دنیای امروز هم ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
ادامه مطلب
تفکیک قوا

تفکیک قوا

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه‌ی جدا از هم سپرده می‌شود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
ادامه مطلب
الزام سیاسی

الزام سیاسی

▪️ تعهد و الزام سیاسی یکی از مباحث اساسی ‌در فلسفه سیاسی است که بیانگر روابط اخلاقی بین فرد و دولت است و در معنای خاص خود با این پرسش بنیادین مواجه است که چرا و بنا ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
ادامه مطلب
دزد سالاری

دزد سالاری

▪️ در سیاست اصطلاح دُزدسالاری یا کلپتوکراسی به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌کند. دزدسالاری معمولاً با دزدی از ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
ادامه مطلب
پوزیتویسم

پوزیتویسم

▪️ پوزیتیویسم، از POSITIVE به معنای واقعی، مثبت، صریح، تحقیقی، تحصّل گرایی و اثبات گرایی می‌باشد. پوزیتیویسم اصطلاحی فلسفی است که بر اساس آن، تنها روش معتبر تحقیق و ...

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
ادامه مطلب

استفاده از مطالب سایت با ذکر نام منبع و نویسنده بلامانع میباشد.

قالب وردپرس تم ورک
قالب وردپرس