دولت اقماری( Satellite state)

دولت اقماری( Satellite state)

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ your-alt

عبارت کشور تابع یا دولت اقماری به کشوری اطلاق می‌شود که رسماً مستقل باشد ولی به‌شدت تحت تأثیر یا کنترل سیاسی، اقتصادی، و نظامی (به‌طور کلی هژمونی) یک کشور دیگر قرار داشته باشد به‌طوری که سیاست کشور عمدتاً توسط کشور متبوع تعیین گردد. در طول جنگ سرد این عبارت برای اشاره به متحدان شوروی در اروپای مرکزی و اروپای شرقی که عضو پیمان ورشو بودند به کار می‌رفت.

 

 

 

در تصویر فوق، اتحاد جماهیر شوروی به رنگ قرمز دیده می شود و دولت هاق اقماری نیز به رنگ صورتی روشن هستند. یوگسلاوی تا ۱۹۴۸ و آلبانی تا ۱۹۶۰ از اقمار شوروی بودند.

your-alt