تروریسم چیست؟

تروریسم چیست؟

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ your-alt

تروریسم اساساً پدیده ای سیاسی است . اما از سایر پدیده هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند از جمله پدیده های انقلاب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است .
با این حال، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و ترس و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. تا به حال، هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است که محققان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، روی آن توافق داشته باشند. در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندارد . اما صاحبنظران در مورد یک ویژگی آن اتفاق نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و یا تهدید به خشونت همراه است. با این حال، تلاشهایی در خصوص تعریف این پدیده انجام نشده است .
تعریفی که وزارت دفاع ایالات متحده در سال ۱۹۹۰ م از تروریسم ارائه کرده، عبارت است از: « کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زود یا خشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت ها یا جوامع که اغلب به قصد دستیابی به ا هداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت میگیرد . »
دانشنامه بریتانیکا، تروریسم را چنین تعریف میکند: تروریسم عبارت است از «کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیشبینی ناپذیر بر ضد حکومت ها، مردمان یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی است . » به هر حال با اینکه هیچ توافق کلی ای روی تعریف واحد از تروریسم وجود ندارد ولی به نظر می رسد محورهـای اصلی تروریسم عبارت اند از :
اولاً ، تروریسم یک پدیده کاملاً سیاسی است .
ثانیاً ، تروریسم همراه با خشونت یا تهدید به خشونت است.
ثالثاً ، تروریسم دارای عقلانیت سودمحور است.
رابعاً ، تروریسم یک پدیده معنادار و حامل پیامی است .
معنا یا پیام آن، این است که یک تروریست در طـرح خواسته های خود و در رسیدن به هدف خود و در رساندن مقصود و منظور خود به طرف های مقابل (که عمدتاً دولت ها هستند) به دلیل شرایط حاکم بر وضعیت موجود از راه هایی غیـر از ترور از جمله گفتگو و مذاکره در مانده است و به نظر خودش به منظور حفظ بقاء خودش به آخرین راه حل یعنی ترور دست زده است .
در این زمینه خانم هانا آرنت می نویـسد: «ستایش خشونت در حال حاضر بیشتر معلول ناکامی شدید قوه عمل در جهان جدید می باشد » از طرف دیگر، مشکلات و موانع فکری و ساختاری، بررسی و تعریف تروریسم را باز هم مشکلتر کرده است . جیمز دردریان بـه سه مانع فکری و ساختاری معرفت شناختی، ایدئولوژیک و هستی شناختی اشاره می کند. بدین ترتیب همان طـور که آلکس اشمید هم می گوید موضوع تعریف واژه ای مانند تروریسم را نمی توان منفک از مرجع تعریف کننده اش دانست.

منبع: تروریسم : تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود/ فیرحی

your-alt