دمارشی

دمارشی

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ your-alt

دمارشی شکلی از حکومت است که دولت در آن، به وسیله تصمیم گیرندگانی اداره می شود که به وسیله قرعه انتخاب شده اند، این تصمیم گیرندگان از بین گروه شهروندان زبده و شایسته انتخاب می‌ شوند که در برخی موارد از آن به نام هیئت منصفه شهروندان یاد می شود، چرا که به مانند روش هیئت منصفه که در مورد امور جنایی تصمیم می گیرد، این هیئت نیز در مورد سیاست های عمومی تصمیم گیری می کند.
در عالم نظر، دمارشی می تواند بر برخی از مهم ترین مشکلات دموکراسی پارلمانی مانند تحریفات، اختلاف میان سیاستمدارن، فساد گروه های ذی نفع و لابیگران و حوزه های انتخابیه ناآگاه چیره شود، بر اساس نظر جان برنهایم فیلسوف استرالیایی، انتخاب تصادفی سیاست ورزان کار را برای تمام شهروندان آسان تر خواهد کرد تا بتوانند روزانه در مسائل سیاسی جامعه خود مشارکت معناداری داشته باشند و در مقابل کار را برای گروه‌های دارای منافع خاص سخت‌تر خواهد کرد که می خواهند این روند را به فساد بکشانند.

به طوری کلی تر، انتخاب تصادفی تصمیم گیران در گروه‌های بزرگ‌تر، قرعه کشی نامیده می‌شود. در دموکراسی آتن از این شیوه بسیار استفاده می‌شد و تقریباً تمام مقامات حکومتی از طریق قرعه کشی از بین شهروندان انتخاب می‌شدند تا این که بخواهند انتخاباتی برگزار شود. نامزدها اغلب همیشه شهروندانی از مردان یونانی، تحصیل کرده و دارای حداقلی از ثروت و موقعیت اجتماعی بودند.

 

your-alt