مجلس عوام بریتانیا

مجلس عوام بریتانیا

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ your-alt

مجلس عوام بریتانیا (House of Commons of the United Kingdom) مجلسی مانند مجلس اعیان بریتانیا است که در کاخ وست‌مینستر در لندن قرار دارد. رنگ مشخصه کرسی‌های این مجلس سبز است.

این مجلس ۶۵۰ کرسی نمایندگی را در خود جای داده است. انتخاب نمایندگان این مجلس با یک انتخابات یک مرحله‌ای انجام می‌شود. هر حزب در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی نامزد خود را معرفی و تبلیغ می‌نماید. در هر حوزه انتخاباتی، نامزد هر حزبی که بتواند اکثریت نسبی آراء را بدست آورد؛ یک‌ضرب به مجلس عوام راه می‌یابد. افراد می‌توانند به صورت مستقل نیز نامزد انتخابات این مجلس شوند؛ ولی شانس آنها در رقابت با نامزدهای احزاب گوناگون بسیار ناچیز است.

مطابق با قانون پارلمانی تصویب شده در سال ۱۹۱۱ که قدرت قانونگذاری و محدوده اختیارات مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا را مشخص می‌سازد؛ دولت در درجه اول در مقابل مجلس عوام، باید پاسخگو باشد؛ و نخست‌وزیر تا زمانی در سمتش باقی می‌ماند که حمایت اکثریت اعضای مجلس عوام را با خود حفظ کرده باشد.

اگر چه این مجلس به طور رسمی نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کند؛ اما موقعیت احزاب در آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طبق معاهدات، نخست‌وزیر به این مجلس پاسخگو می‌باشد و باید از حمایت مجلس برخوردار باشد؛ بنابراین، هر زمان که دفتر نخست وزیری خالی باشد؛ پادشاه شخصی که از حمایت اعضای مجلس عوام برخوردار است یا رهبر بزرگترین حزب در مجلس عوام است را به عنوان نخست‌وزیر منصوب می‌نماید. رهبر دومین حزب نیز رهبر مخالفان وفادار به اعلیحضرت می‌شود. از سال ۱۹۶۳ بر اساس معاهدات، نخست‌وزیر همواره عضو مجلس عوام است، و نه عضو مجلس اعیان.

your-alt