مجلس اعیان بریتانیا

مجلس اعیان بریتانیا

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ your-alt

مجلس اعیان بریتانیا (The House of Lords) یا مجلس لُردها تالار دوم پارلمان بریتانیا به شمار می‌رود. پارلمان بریتانیا از پادشاه، مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده‌است. عضویت در مجلس اعیان، زمانی صرفاً بصورت موروثی در اختیار خانواده‌های اشرافی بود. پس از یک سری اصلاحات هم اکنون بسیاری از نمایندگان از احزاب گوناگون نیز در این مجلس حضور دارند. تعداد اعضای مجلس اعیان ثابت نیست، ولی از سال ۲۰۱۶ میلادی، این مجلس دارای ۸۰۸ کرسی است.

مجلس اعیان، همچون مجلس عوام در کاخ وست‌مینستر تشکیل جلسه می‌دهد. رنگ مشخصه کرسی‌های مجلس اعیان قرمز است.

نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان مثل نمایندگان مجالس اکثر کشورهای دیگر از مصونیت پارلمانی برخوردارند و به جهت انجام وظایف نمایندگی خود قابل پیگرد از سوی دادگاه نیستند.

your-alt