دولت درمانده

دولت درمانده

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ your-alt

دولت درمانده (failed state) اصطلاحی در علوم سیاسی‌است. این اصطلاح برای اشاره به دولت‌هایی به ‌کار رفته می‌شود که در پیاده‌سازی دو وظیفهٔ پایه‌ای دولت-ملت‌ها در جهان مدرن، ناکام مانده‌اند: نخست ناتوانی در اعمال حاکمیت سرزمینی-جغرافیایی بر قلمروی خود؛ دو ناتوانی در حفاظت از مرزهایش.

توان اعمال حاکمیت دولت‌های ناکام ضعیف است چنان‌که آنان توان انجام وظایفِ اداری-سازمانی مورد نیاز برای کنترل مردم و منابع را ندارند و تنها قادر به ارائهٔ خدماتِ عمومی، در سطح حداقلی‌اند.

ناتوانی در برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، نداشتن مشروعیت داخلی نیز از ویژگی های این دولت است.

از آنجا که تعریف دولت سازمانی است که انحصار کاربرد مشروع زور یا خشونت را در قلمرو خود دارد، دولت‌هایی که انحصار کاربرد زور مشروع یا خشونت را در قلمرو خود از دست می‌دهند دولت درمانده خوانده می‌شوند. مثل سومالی یا افغانستان در دورهٔ جنگ‌های داخلی. این تعریف از دولت درمانده را الکساندر ونت در نظریهٔ اجتماعی سیاست بین‌الملل خود ارائه می‌دهد.

▪️درماندگی دولت در اغلب موارد برای دولت‌های پیش می‌آید که از پیش شکننده و ضعیف بوده‌اند.

your-alt