انزواطلبی-Isolationism

انزواطلبی-Isolationism

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ your-alt

▪️ این اصطلاح در سیاست به معنی اجتناب از مداخله در امور بین المللی و خودداری از قبول تعهدات خارجی آمده و با این که یک پدیده مربوط به قرن نوزدهم است، در دنیای امروز هم که ارتباطات بین المللی بیش از هر زمان دیگری توسعه یافته نمونه‌هایی از آن در گوشه و کنار جهان دیده می‌شود. اصطلاح « ایزولاسیونیسم یا انزواگرایی» نخستین بار در سال ۱۸۲۳ که «جیمز مونروئه» رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام داشت آمریکا در امور اروپا مداخله نمی‌کند و به کشورهای اروپا هم حق مداخله در امور آمریکا را نمی‌دهد به کار رفت، ولی عصر این سیاست که به « دکترین مونروئه » هم معروف شده چندان طولانی نبود.

▪️ در قرن بیستم بعضی کشورها مانند ژاپن هم این سیاست را تجربه کردند و در حال حاضر نیز تعدادی از کشورها با وجود عضویت در سازمان‌های بین المللی کم و بیش در حال انزوای سیاسی به سر می‌برند که کشور آسیایی برمه نمونه مشخصی از آن است.

کارتونی که سیاست انزواطلبی-Isolationism یک کشور(آمریکا) را نشان می دهد.

your-alt