مینارشیسم

مینارشیسم

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ your-alt

▪️مینارشیسم (همچنین کمینه حکومت خواهی) یک فلسفه سیاسی سرمایه‌دارانه لیبرترین است. به معانی گوناگون تعریف شده است. در شدیدترین معنا، معتقد است که حکومت باید وجود داشته باشد (در تعارض با آنارشی)، که تنها کارکرد مشروعش حفاظت از افراد در برابر تجاوز، دزدی، نقض قرارداد و کلاهبرداری است. در وسیعترین معنا این مفهوم ادارات آتش نشانی، زندانها، قوه مجریه و مقننه را جزو کارکردهای مشروع دولت بحساب می‌آورد. چنین حکومتهایی حکومتهای نگهبان شب خوانده می‌شوند.

▪️مینارشیستها استدلال می‌کنند که حکومت اقتداری برای استفاده از انحصار زور خود برای دخالت در فعالیتهای آزادانه مردم نمی‌دارد و تنها وظیفه حکومت را تضمین حفاظت از قراردادهای بین افراد خصوصی و مالکیت از طریق سیستمی از دادگاههای حقوقی و اجرای قانون می دانند. مینارشیتها عموماً شیوه لسه فر در خصوص اقتصاد را اصلی ترین راه برای رونق اقتصادی می دانند.

your-alt