جنگ پیش دستانه

جنگ پیش دستانه

نویسنده: po-science - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ your-alt

حمله یا اقدام یک کنشگر به قصد از میان بردن امکان حملهٔ قریب‌الوقوع طرف دیگر را جنگ پیش‌دستانه می‌گویند.

جنگ پیش‌دستانه معمولاً زمانی می‌تواند آغاز شود که یکی از طرف‌های درگیر، خطر حمله حریف را اجتناب‌ناپذیر و فوری فرض کند یا برای دست‌یابی به برتری راهبردی مدعی اجتناب‌ناپذیری و فوریت حمله شود.

در متون گاه جنگ پیش‌دستانه را با جنگ پیش‌گیرانه اشتباه می‌گیرند. در تعریف علوم سیاسی فرق جنگ پیش‌دستانه با جنگ پیش‌گیرانه این است که در نوع اول حمله‌کننده، تهاجم حریف را قریب‌الوقوع و فوری می‌داند و بر پایه آن عمل می‌کند ولی نوع دوم در پاسخ به تهدیدات کمتر فوری صورت می‌گیرد.

در حمله پیش‌دستانه، فوری و قطعی‌بودن اصل تهدید، نکته محوری است. حمله پیش‌دستانه، راه‌حلی بر این باور است که حمله دشمن اجتناب‌ناپذیر و فوری است و از این‌رو، فرصت اندکی برای جلوگیری از آغاز آن وجود دارد. حملات پیش‌دستانه از نظر حقوق بین‌الملل تا حدودی قابل قبول است.

برای توصیف هر دو حالت (پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه) از عبارت حملات پیش‌نگرانه استفاده می‌شود.

استراتژی جنگ پیش دستانه جرج بوش

پس از رویداد تروریستی ۱۱، سپتامبر جهان با واقعیات جدیدی روبرو گردید؛ واقعیاتی که از پیدایش تهدیدات نو و نامتقارن حکایت داشت. بر این اساس، رهبران آمریکا برای مقابله با تروریست هایی که چیزی برای از دست دادن ندارند، پیگیری و تداوم استراتژی های پیشین را که بر بازدارندگی و به نمایش گذاشتن توان نظامی استوار بود، بی فایده پنداشتند و مدعی بودند که در مقابل چنین تهدیداتی، باید پیش از به فعلیت درآمدن، با آنها مقابله کرد. چنین دستورالعملی را آمریکایی ها هنگام ورود به جنگ جهانی دوم نیز پیاده کردند. در آن زمان نیز سیاستمداران آمریکایی اعلام داشتند که »اگر با ژاپنی ها در پرل هاربر نجنگیم، ناچاریم با آنها در سانفراسیسکو بجنگیم« این اساس، جورج بوش استراتژی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۲، تحت عنوان »استراتژی جنگ پیش دستانه« تدوین کرد و به اجرا درآورد. بسیاری تحلیل گران اهمیت و جایگاه بالای استراتژی یادشده را در حد یک “انقلاب” در استراتژی های امنیت ملی آمریکا، طی ۲۲۷ عمر این کشور سال دانستند که موجب شد انزواگرایی در سیاست خارجی آمریکا پایان یابد و این کشور رویکرد یک جانبه گرایی تهاجمی را در دستور کار خود قرار دهد.

 

your-alt